روش مسيريابي ARA

اين الگوريتم مبتني بر بهينه­ سازي کلونی مورچه (Blum, 2005) مي­باشد. روش مسيريابي شامل 3 فاز است : فاز کشف مسير، فاز نگهداري مسير و فاز اداره کردن خطاي مسير.

فاز کشف مسير

در مرحله کشف مسير، مسيرهاي جديد ايجاد مي شود. ايجاد مسيرهاي جديد نيازمند استفاده از يک مورچه عازم (FANT) و يک مورچه درحال برگشت (BANT) است. FANT عاملي است، که فرمون را با شروع از گره منبع انتشار مي­دهد، و BANT عاملي است که فرمون را با شروع از گره مقصد انتشار مي­دهد. 

منبع : آموزش NS2 - شبیه ساز ns-2 - کتاب ns2 |پروتکل مسيريابي ARA
برچسب ها : مسير ,مسيرهاي جديد